Liisa Pietikäinen

Kuopiolainen valtuutettu ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja. 

Vuosien varrella olen osallistunut mahdollisuuksien mukaa erilaisten yhdistysten toimintaan niin rivijäsenenä kuin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana ehdokkaana useamman kerran ja eduskuntavaaleissa olen ollut mukana ehdokkaana kaksi kertaa. Nyt olen Kuopiossa ensimmäisen kauden valtuutettu ja Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja.

Periaatteet ja asiat, joita olen aiemmissa ehdokkuuksissani tuonut esille ja kannattanut, eivät ole siitään muuttuneet. Edelleen tasa-arvoisuus kaikilta osin, ympäristön ja kanssaihmisten kunnioittaminen, kestävä päätöksenteko, koulutuksen ja sivistyksen tärkeys sekä kuntalaisten hyvinvointi ja mahdollisuus laadukkaisiin palveluihin ovat olleett vaaliteemojani, mutta toimivat myös ohjenuorinani päätöksen teossa.

 

Viimeiset vuodet ovat olleet kiireisiä, mutta erittäin antoisia. Paljon on vielä oppimista ja paljon olen oppinut. Politiikalla voi vaikuttaa suoraan ja äänekkäästi, mutta myös tekemällä perusteellista työtä ja sanomalla silloin kun asia sitä vaatii.